دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1402، صفحه 253-568 
شناسنامه

مقاله پژوهشی

کاوشی فقهی- تحلیلی بر گونه‌شناسی روش‌های اجتهاد در فقه امنیت

صفحه 253-274

10.30497/sj.2023.244938.1290

ابوالقاسم علیدوست؛ یاسین پورعلی


امکان سنجی تنظیم گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه

صفحه 275-310

10.30497/sj.2023.244405.1244

محمدرضا عبدیان؛ غلامحسین الهام


فقه حکومتی و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی

صفحه 311-336

10.30497/sj.2023.244609.1259

عابدین مومنی؛ سیدحنیف رضازاده


نگاهی نو به ماهیت فقهی رمزارزها و معاملات آن

صفحه 337-358

10.30497/sj.2023.244296.1238

سید یوسف علوی وثوقی؛ هادی غلامی


واکاوی فقهی-حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی

صفحه 359-384

10.30497/sj.2023.244538.1253

علی مراد حیدری؛ حسین جاور


مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» از منظر فقه امامیه

صفحه 385-406

10.30497/sj.2023.244779.1272

محمد جواد ولی زاده؛ سید امراله حسینی


داوری شورایی و جمعی

صفحه 407-432

10.30497/sj.2023.244813.1275

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ محمد جواد قاسمی زادگان؛ احمد احسانی فر


نقش فتوای اسهل در جایگاه فتوای معیار قانون‌گذاری

صفحه 433-458

10.30497/sj.2023.244155.1234

محمد مهدی شریعتی نژاد؛ اصغر آقا مهدوی


کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم

صفحه 459-486

10.30497/sj.2023.244427.1245

مهدی منتظرقائم


راه حل اختلاف مذهبی زوجین در سه طلاقه در یک مجلس

صفحه 487-508

10.30497/sj.2023.244555.1254

زینب جنیدی مقدم؛ مهدی رهبر؛ حامد رستمی نجف آبادی


تحلیل تطبیقی حکم نگاه به عضو جداشده از بدن نامحرم در فقه فریقین (بررسی در مشاغل گریم، آرایشگری، کلینیک‌های زیبایی و...)

صفحه 509-540

10.30497/sj.2023.244749.1269

علیرضا رستمی هرانی؛ سیدضیاء الدین علیانسب؛ ابوالفضل اسماعیل پور


مقاله ترویجی

لزوم فقهی گذر از تک فرزندی در پرتوی ضرورت افزایش جمعیت

صفحه 541-568

10.30497/sj.2023.244330.1239

احمد صابری مجد؛ فرزانه کرمی