داوران

راهنمای داوران

داوران می‌بایست  نظرات خود را در قالب یک فرم یا به صورت تفصیلی در مورد مقالات بیان کنند. برای ایفای این نقش، سامانه نشریه امکانات پویایی را در اختیار داوران قرار داده است.

برای آغاز به داوری، پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور، وارد صفحه شخصی می‌شوید. از منوی سمت چپ همین صفحه، وارد صفحه اختصاصی داور شوید.
در این صفحه، سه گزینه وجود دارد:

  • مقالات جدیدی که برای داوری ارسال شده است و هنوز باز نکرده اید.
  • مقالات در حال داوری که در مراجعات قبلی ناتمام گذاشته اید و می‌توانید دوباره باز کنید و فرآیند داوری را کامل کنید.
  • مقالات داوری شده، فهرست (سوابق) مقالات داوری شده می‌باشد که می توانید نظر قبلی را تغییر دهید!

فرض کنیم که مقاله جدیدی برای شما ارسال شده است. این مقاله‌ها در بالای صفحه فهرست می‌شوند و در کنار هر مورد، یک کد اختصاصی درج شده است. روی این کد کلیک کنید تا مشخصات مقاله باز شود. با کلیک بر روی کد مقاله می توانید توضیحات سردبیر، چکیده مقاله و کادر مخصوص درج نظر اولیه خود را رویت کنید.
در مرحله اول فقط از شما خواسته می شود که آمادگی خود را برای داوری اعلام کنید؛ می‌توانید گزینه قبول می‌کنم یا قبول نمی‌کنم را انتخاب کنید. تنها پس از پذیرش انجام داوری است که می‌توانید متن کامل مقاله را مشاهده کرده و نظر خود را درباره آن در سامانه درج کنید. در سامانه مدیریت نشریه داور می‌تواند:

  • یک یادداشت اختصاصی برای نویسنده بنویسد.
  • یک یادداشت اختصاصی برای سردبیر بنویسد.
  • فرم اختصاصی ارزیابی را باز کرده و آن را پر کند.
  • یک فایل ویرایش شده یا همراه با یادداشت‌ها و حاشیه‌نویسی را از طریق سامانه برای سردبیر ارسال کند. اغلب ارزیاب‌ها ترجیح می‌دهند نظر خود را در حاشیه مقاله درج کنند.

فایل اصلی مقاله را با استفاده از لینک موجود در این صفحه باز کرده و مطالعه کنید. نظر پیشنهادی خود به سردبیر و نویسنده را درج کنید. درج این نظر، اختیاری است اما نگارش آن توصیه می‌شود. فایل کامنت‌گذاری شده و نظرات تکمیلی خود را در قالب یک فایل متنی با استفاده از پانل مخصوص بارگذاری کنید. فایل مذکور برای سردبیر و نویسنده ارسال می شود. این گزینه هم اختیاری است. با کلیک بر روی لینک فرم داوری مقالات فرم مخصوص داور نمایش داده می‌شود. این فرم به صورت چند گزینه‌ای است.
در پایان لازم است نظر نهایی داور در قالب یکی از پنج گزینه ذیل مشخص شود:
«قابل انتشار»، «بازنگری جزئی برای پذیرش»، «بازنگری کلی»، «غیرقابل انتشار»، «نمی‌توانم داوری کنم». توجه داشته باشید که این نظر نهایی داور نقش تعیین‌کننده‌ای در انتشار مقاله دارد.
پس از ارائه نظر داوری به سردبیر، عنوان مقاله مربوط در صفحه مقالات داوری شده فهرست می‌شود. عنوان‌های درج شده در این فهرست را نمی‌توان دوباره داوری کرد.
همچنین، با توجه به مدت زمان زیادی که باید به کار داوری اختصاص یابد، می‌توان این کار را در هر مرحله از انجام متوقف کرد و در فرصتی دیگر به ادامه آن پرداخت. برای این کار کافی است از صفحه اختصاصی داور، دومین گزینه، یعنی مقالات در حال داوری را انتخاب کرده و فرآیندهای ناتمام را کامل کنید.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت سازمانی

1

اکبر

احمدپور

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2

محمد

اسحاقی آستانی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

3

محسن

اسماعیلی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

4

حسام الدین

آشنا

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

5

اصغر

افتخاری

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

6

رضا

اکبری

استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

7

سید محمدرضا

امام

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

8

سید مجید

امامی

استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

9

حمید

انصاری

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

10

مهدی

ایزدی

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

11

علی اکبر

ایزدی فرد

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

12

احمد

باقری

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

13

محمدباقر

باقری کنی

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

14

ناصر

باهنر

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

15

محمدرضا

برزویی

استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

16

حسین

بشیر

استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

17

حسین

بیرشک

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

18

احمد

پاکتچی

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

19

عباس

تقویان

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

20

محمدحسین

حائری

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

21

توکل

حبیب زاده

دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)

22

سیدعلی

حسینی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

23

سید محمد

حسینی کشکوئیه

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

24

حسین

داورزنی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

25

امیر

ذوقی

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

26

سید محمدهادی

راجی

استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)

27

محمدرضا

رضوان طلب

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

28

محمدرضا

روحانی

استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

29

محمدهادی

زاهدی وفا

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

30

سید مصطفی

سعادت مصطفوی

دانشیار گروه حقوق خصوص دانشگاه امام صادق(ع)

31

حسینعلی

سعدی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

32

عباسعلی

سلطانی

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

33

محمدجواد

سلمان پور

دانشیار گروه علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز

34

نصرالله

شاملی

استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان

35

حسین

صابری

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

36

مهدی

صادقی

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

37

محمدجواد

صادقی مجد

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

38

هادی

طحان نظیف

استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)

39

علیرضا

عابدی سرآسیا

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

40

علیرضا

عالی پناه

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)

41

محمدمهدی

عسگری

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

42

محمدرضا

علمی سولا

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

43

سلمان

عمرانی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع)

44

حسین

عیوضلو

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

45

علی

غلامی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع)

46

سید محمدمهدی

غمامی

استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)

47

محمدتقی

فخلعی

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

48

محمدکاظم

فرقانی الله آبادی

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

49

احمدعلی

قانع

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

50

سید محمدهادی

قبولی درافشان

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

51

سید محمدتقی

قبولی درافشان

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

52

محمود

کریمی بنادکوکی

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

53

سید محمدهادی

گرامی

استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

54

محمد

محسنی دهکلانی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

55

مهدی

محسنیان راد

استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

56

غلامرضا

مصباحی مقدم

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

57

عباس

مصلایی پور

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

58

اصغرآقا

مهدوی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

59

محمدعلی

مهدوی ثابت

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع)

60

محمدسعید

مهدوی کنی

استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

61

سید عباس

موسویان

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

62

عابدین

مؤمنی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

63

حسین

ناصری مقدم

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

64

محمدصادق

نصراللهی

استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

65

سعید

نظری توکلی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

66

سید ابوالقاسم

نقیبی

دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

67

غلامحسین

الهام

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

68

صادق

الهام

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

69

علیرضا

هدایی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

70

محمدهادی

همایون

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

71

حسین

هوشنگی

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)