پرسش‌های متداول

فرآیند پذیرش مقاله چگونه است؟

فرآیند پذیرش مقالات چگونه است؟
پس از اینکه نویسندگان محترم، مقالات خود را در وبگاه نشریه ثبت کردند، مقاله به دست سردبیر نشریه یا جانشین ایشان می‌رسد و ایشان درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن، نظر خود را اعلام می‌کنند.
در صورتی که مقاله، وارد فرآیند ارزیابی شود، در ابتدا، یکی از داوران خبره و معتمد نشریه، آن را ارزیابی می‌کند. در صورتی که ایشان مقاله را رد کنند مقاله مردود خواهد بود؛ اما در صورتی که رد نکنند مقاله به داور دیگری ارسال خواهد شد.
هر مقاله برای پذیرش، به تأیید حداقل دو ارزیاب نیازمند است.
ارسال مقاله به داور دوم (که مبتنی بر تأیید داور اول است) حقی را برای نویسنده ایجاد نمی‌کند؛ چرا که تأیید مقاله بر اساس جمع‌بندی نظر داوران است.

نشریه چه نامه‌هایی را برای مقالات صادر می‌کند؟

نشریه چه نامه‌هایی را برای مقالات صادر می‌کند؟
نشریه دو نوع نامه را می‌تواند برای مقالات صادر کند.
الف- نامه اعلام وصول
ب- نامه پذیرش قطعی
توصیف این دو نامه در پاسخ پرسش‌های دیگر آمده است.

چه موقع امکان صدور نامه پذیرش قطعی وجود دارد؟

چه موقع امکان صدور نامه پذیرش قطعی وجود دارد؟
برای صدور نامه پذیرش گام‌های زیر باید طی شود:
الف- ارزیابان نشریه مقاله را ارزیابی کنند.
ب- نویسنده، اشکالات مد نظر داوران را اصلاح کند.
ج- داوران در ارزیابی تطبیقی، تأیید کنند که اشکالات اصلاح شده است.
د- ویراستار نشریه مقاله را ویرایش کند.
هـ- نویسنده، اشکالات ویرایشی را اصلاح کند.

متن نامه پذیرش قطعی بدین شکل است:
باسمه تعالی
برادر/خواهر گرامی/ارجمند جناب آقای/سرکار خانم ...
سلام علیکم
با احترام، ضمن سپاسگزاری از همکاری شما با دوفصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، به استحضار می‌رساند با توجه به نظر داوران و تصمیم هیئت تحریریه، مقاله مشترک جنابعالی و همکار، آقای/خانم ... با عنوان «...» پذیرفته شد و در شماره ... به چاپ خواهد رسید.
با تشکر
غلامرضا مصباحی مقدم
سردبیر دوفصلنامه «پژوهشنامه فقهی»

آیا نشریه برای ارزیابی یا چاپ مقاله،‌ هزینه‌ای دریافت می‌کند؟

آیا نشریه برای ارزیابی یا چاپ مقاله،‌ هزینه‌ای دریافت می‌کند؟
نشریه برای ارزیابی یا چاپ مقاله،‌ از نویسندگان، هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

آیا امکان اطلاع از نام داوران هست؟

آیا امکان اطلاع از نام داوران هست؟
نام داوران محرمانه است. همان طور که نام نویسندگان در هنگام ارزیابی‌ها مخفی است نام داوران نیز مخفی و محرمانه است.

نشریه «پژوهشنامه فقهی» چه نامه‌هایی را برای مقالات صادر می‌کند؟

نشریه چه نامه‌هایی را برای مقالات صادر می‌کند؟
نشریه دو نوع نامه را می‌تواند برای مقالات صادر کند.
الف- نامه اعلام وصول
ب- نامه پذیرش قطعی