مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» از منظر فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

قانون «مالیات بر خانه‌های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به‌طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد،  اقناع مخاطبان (دارندگان خانه‌های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجرای آن می‌افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه‌های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه‌ای است. یافته‌ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه‌های لوکس» هستند.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 01 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1402