کلیدواژه‌ها = حکم حکومتی
مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» از منظر فقه امامیه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 385-406

10.30497/sj.2023.244779.1272

محمد جواد ولی زاده؛ سید امراله حسینی


جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

دوره 6، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 71-96

10.30497/fiqh.2017.2280

اصغرآقا مهدوی؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی


نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

دوره 3، شماره 6، مرداد 1394، صفحه 123-141

10.30497/fiqh.2015.1985

اصغرآقا مهدوی


حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 75-96

10.30497/fiqh.2014.1977

قدرت الله نیازی؛ علی زبرجدی مشفق


تحلیلی فقهی بر حمایت از غیرنظامیان در جنگ‏ها و مخاصمات مسلحانه

دوره 2، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 81-100

10.30497/fiqh.2014.2441

محمدحسن شیخ محمدی