نویسنده = اصغرآقا مهدوی
جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

دوره 6، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 71-96

10.30497/fiqh.2017.2280

اصغرآقا مهدوی؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی


تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه

دوره 5، شماره 10، مرداد 1396، صفحه 5-35

10.30497/fiqh.2017.2315

اصغرآقا مهدوی؛ محمدرضا عباسی


ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین

دوره 5، شماره 9، بهمن 1395، صفحه 33-65

10.30497/fiqh.2017.2033

اصغرآقا مهدوی؛ مسعود جهاندوست دالنجان


بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی

دوره 4، شماره 7، بهمن 1394، صفحه 43-58

10.30497/fiqh.2016.2020

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی سقازاده


نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

دوره 3، شماره 6، مرداد 1394، صفحه 123-141

10.30497/fiqh.2015.1985

اصغرآقا مهدوی


بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق

دوره 2، شماره 4، مرداد 1393، صفحه 27-50

10.30497/fiqh.2014.2433

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی حبیبیان


بررسی فقهی - اقتصادی اجاره ابزار تولید (مطالعه موردی نظرات شهید صدر و امام موسی صدر)

دوره 1، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 5-24

10.30497/fiqh.2013.2451

اصغرآقا مهدوی؛ حمیدرضا تمدن؛ علی زاهد