الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

تکافل ابزاری شبیه بیمه و شناخته‌شده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است و کشور مالزی پیشرو در معرفی ابزارهای مالی اسلامی در عرصه این صنعت است. یکی از دلایل پیدایش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، وجود شبهه ربا در بیمه‌های متعارف است و مضاربه و اشتراک در سود به عنوان رکنی از ارکان این صنعت برای مقابله با این شبهه به شمار می‌رود. در این مقاله پس از بیان عملیات دو الگوی مضاربه محض و تعدیل‌شده از صنعت تکافل کشور مالزی، به بررسی این الگو از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1396